Ett strukturerat arbetssätt för bättre kundmöten

Ni har satt upp mål för att skapa ett bättre kundbemötande - check. Ni har köpt in ett system där ni kan mäta hur nära eller långt ifrån ni är målen - check.

Men... sen då?

Vi vet av erfarenhet att även de tydligaste målen och bästa systemen för att mäta kundnöjdhet inte kommer till sin rätt, så länge organisationen inte också arbetar med hur den ska närma sig målen. Den här guiden hjälper dig att starta igång arbetet med just den frågan. Du får läsa om fem steg som tydliggör hur ni ska arbeta i era kundmöten för att uppnå målen.

De fem stegen
  • Nulägesanalys - en kartläggning över vad ni behöver fokusera på för att komma närmare målen. 
  • Kommunikationsguide - ert verktyg som omsätter övergripande mål i konkreta beteenden.
  • Engagera medarbetarna - sätt tillsammans ramarna för hur och när ni tränar på ert kundbemötande.
  • Få alla att ta ansvar - om hur du som chef hjälper medarbetarna att leda sig själva.
  • Feedback och coaching - ditt ansvar som chef för att ge utrymme till regelbunden träning.

 

Varje steg har sin en egen rubrik i guiden där du kan läsa mer. Lycka till!

Ladda ner guiden