Östersunds kommuns kundcenter
tränar och utvecklas varje dag

Bakgrund

Östersunds kommun beslutade att öppna ett kundcenter för att minimera antalet samtalet invånarna behövde ringa för att få svar på sin fråga. De bestämde sig samtidigt för att börja mäta hur nöjda invånarna var med den service de fick. Östersunds kommun tog därefter hjälp av Welingo för att komplettera mätningarna med individuell coaching av medarbetarna. Målet var att konkretisera vad varje enskild medarbetare kan träna på för att förbättra sina siffror i mätningarna.

Samarbetet i korthet
  • Framtagen kommunikationsguide för kundcenter
  • Individuell coaching av medarbetare
  • Utbildning av interna coacher som regelbundet genomför coachingpass med kollegor


”Jobba med coaching – det måste man göra om man vill ha utveckling.”

- Agneta Nilsson, chef Medborgarsverige Östersunds kommun

Ladda ner case