Gemensam struktur och coaching leder till nöjdare kunder

Bakgrund

Fibernätsleverantören IP-Onlys kundservice ger teknisk support till företag och privatpersoner. Daniel Söderlund, Head of Customer Operations på IP-Only, berättar i caset om att de gjorde en hel del bra saker, men såg en brist i att medarbetarna till stor del fick hantera sina kundärenden på egen hand. De saknade en övergripande struktur för medarbetarna att ta hjälp av för att genomföra bra kundsamtal, och tog hjälp av Welingo för att få rätt verktyg på plats.

Samarbetet i korthet
  • Målsättning för ökad kundnöjdhet
  • Utbildning i kundkommunikation för medarbetare
  • Utbildning i coaching och målarbete för teamledare
Resultat
  • Nöjd-kund-index (NKI) ökade från 71 procent till 88 procent
  • Upplevd engagemangsgrad ökade från 79 procent till 90 procent

Ladda ner case